Да работим заедно
за
младите хора на
България!

>>>> Проведе се 2-ра Информационна среща по проект EDIBO, 26.08.2021

EDIBO Инфо Ден

Поредната среща със заинтересовани лица по проект EDIBO се проведе на 26.08.2021г. в зала „Жако“ на х-л „Фламинго Гранд“ в к.к. Албена. По време на събитието, организирано от Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), бе споделена идеята на проекта, насочен към драматичния проблем на младежката безработица в Европа. Проектът използва изцяло новаторски подход, като дава централна роля на местния бизнес и неговите нужди от млади служители със специфични знания. EDIBO е насочен към младите хора на възраст до 29 г., които не учат, не работят и са изложени на риск от социално или трудово изключване (младежи с ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони). За тези млади хора, партньорските организации от България, Гърция, Испания, Италия, Литва и Латвия проведоха 200ч. интензивни обучителни курсове, насочени основно върху доразвиване на дигиталните умения на младежите, включително и езиково обучение и предприемачество.

По време на информационната среща, екипът по управление на проекта сподели постигнатите резултати и добри практики по време на текущото изпълнение на EDIBO в България. Общо 154 неактивни, неучащи и безработни младежи от малките населени места в страната бяха включени в 6 цикъла на обучение по „Дигитални умения § Предприемачество“. Курсовете се проведоха в периода 14.01.2020 г. – 14.05.2021 г. в градовете Варна, Добрич и Пловдив, а два от тях бяха онлайн предвид пандемичната ситуация в страната. Интересен е фактът, че 64% от преминалите обучение младежи са жени, живеещи в малките населени места. Като цяло младите хора, участвали в курсовете имат различен социален стандарт, дигитални умения и образование (малко над половината са завършили основно или средно образование, а останалите - имат висше образование), по-малко повече от 25% имат само базово ниво на английски език. След обучителната фаза, част от младежите имаха възможност да участват в едномесечната стажантска програма по проекта и да получат ценен опит в реална работна среда в IT компания.

Срещата приключи с дискусия между участващите представители на местни бизнес фирми, асоциации, обучителни организации и експерти в областта на обучение и подбор на персонал относно възможността за продължение на обучителните курсове по информационни технологии и предприемачество за безработни младежи в малките населени места в страната след приключване на проекта. След като екипа на проекта представи направения SWOT анализ на EDIBО обучителните курсове, участниците в дискусията се обединиха около следните потенциални възможности за капитализиране на EDIBO курсовете:

• Обученията да се провеждат в малки селски райони, където обикновено не се провеждат публични събития и безработните млади хора са отегчени и нямат други възможности за учене и изразяване. Така обученията ще предоставят възможност за социални контакти с други млади хора с подобен социален статус в региона, което е много важно за комуникацията между младите хора и изграждането на междуличностни отношения, особено важни на работното място

• В този тип неформални обучения „Bootcamp”, могат да се включват нови обучителни модули в програмата за обучение, а стажантската програма може да се прилага не само в IT компании, но и в агенции за графичен дизайн и уеб дизайн, инженерна компания и т.н.

Проект EDIBO (www.digitalbootcamps.eu) се финансира по Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

>>>> Успяхме! Организирахме и проведохме всички обучения по проект EDIBO, въпреки трудностите с пандемията

Успяхме! Организирахме и проведохме всички шест обучения по проект EDIBO, въпреки трудностите с пандемията.

На 14 май 2021г. успешно приключи последния обучителен курс „Дигитални умения“ в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

Ние от Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) като национален партньор по проект EDIBO и организатор на обучителните курсове по дигитални умения, раздадохме сертификати и пожелахме много успехи в живота и кариерата на всички млади и мотивирани младежи, с които имахме удоволствието да се запознаем, да учим и да се развиваме заедно!

Нашият екип изказва най-искрени благодарности на нашите EDIBO лектори, които успяха да задържат вниманието, да вдъхновят и да подкрепят нашите курсисти във всички шест поредни обучителни курса.

Общо 154 неактивни, неучащи и безработни младежи от малките населени места бяха включени в 200 часовите интензивни обучителните курсове, реализирани в периода 14.01.2020 г. – 14.05.2021 г.

https://digitalbootcamps.eu/

#6thDigitalBootcamp #EEANorwayGrants #NEETsTraining #YouthEmploymentMag #FundforYouthEmployment #EDIBOEuropeanDigitalBootcamps

>>>> Стажантска програма за младежи по проект EDIBO – фаза 2

Стажантска програма за младежи по проект EDIBO – фаза 2

Петима младежи на възраст между 18 и 29 години бяха одобрени да участват  в партньорската стажантска програма на ИМИИ и 3К АД в град Варна. От началото на месец Март 2021 младежите преминаха едномесечен практически стаж в административния отдел на компанията. 3К АД работи в сферата на енергетиката и околната среда вече над 15 години. Във фирмата работят висококвалифицирани и мотивирани специалисти в различни направления – инженери, икономисти, доктор на техническите науки. Дружеството предлага услуги, свързани с проектирането, доставката и цялостното изграждане на фотоволтаични системи за производство на електроенергия, както и комплексни инженерни решения за специфични обекти. Taка, обучените по дигитални умения младежи в рамките на проект EDIBO, получиха и възможността за допир до реална работна среда, запознаване с професионалисти от бранша, както и работа над реални задачи в администрацията на компанията.

В рамките на своята стажантска програма, младежите имаха и възможността да се запознаят със съпътстващите дейности на компанията, като им бяха представени редици други услуги, който предлага 3К АД в техния Център за енергийни решения. Заедно с Thermosol K3, дружеството е започнало разработка на зарядна колонка за електрически автомобили, управлявана чрез мобилно приложение. Към днешна дата екипът на 3К АД, е съсредоточил усилията си към световните тенденции, а именно малки децентрализирани системи за производство на електричество, иновативни технологии и не на последно място системи за съхранение на енергия в сътрудничество със световния лидер TESVOLT.

Един от ценните уроци, които получиха младежите в стажантската програма е, че от съществена важност е използването на съвременни технологии, които биха оптимизирали начина на използване на ресурсите (природни и технологични) и да  подобрят живота ни и околната среда. За това е важно да се търси, разработва и предлага на пазара най-актуалните решения за бита, ежедневието и градската инфраструктура.

>>>> 26 младежи се включиха в последния EDIBO курс

26 младежи се включиха в последния EDIBO курс в град Варна 

Въпреки несигурната ситуация с covid-19 в страната, ИМИИ успя да подготви и стартира последния присъствен курс по дигиталния умения и предприемачество в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

6th Digital Bootcamp стартира на 01.03.2021 г в град Варна с участието на 26 безработни младежи до 29 г. от областта при спазване на всички противоепидемични мерки. В рамките на 200 учебни часа, интензивните курсове са със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително уроци за подобряване на езиковите и базови умения за намиране на работа или стартиране на собствен бизнес. В този курс е включен и специализиран модул Adobe Lightroom за редактиране на изображения, в помощ на потребителите да променят и манипулират изображения, които се основават на характеристиките и свойствата на изображенията. Lightroom е най-популярният и лесен инструмент за професионални фотографите, начинаещи и графични дизайнери.

През първите две седмици от стартирането на курса младежите се запознаха с основни компютърни умения (файлове, директории и разширения; браузъри - Chrome, FireFox и Opera; инсталиране и премахване на програми; клипборд и ограничения и възможности; спам и програми за защита; драйвери и поддръжка; основни настройки на мрежата и др.) и с модула „Софтуер за всеки бизнес“.

>>>> Стартира #6thDigitalBootcamp в град Варна на 01.03.2021

Стартира #6thDigitalBootcamp в град Варна на 01.03.2021

В очакване на забраната за организиране на събития да отпадне от 01.03.2021г., информираме всички младежи, записани за поредния курс по „Дигитални умения“, че стартираме обучението следващия понеделник в град Варна при спазване на всички противоепидемични мерки и  капацитет на залата ни – до 30%.

Шестият EDIBO обучителен курс е планиран да стартира Понеделник от 09:30 ч. в напълно оборудвана зала в град Варна (бул. „Ян Хунияди“ 6), с осигурен ежедневен кетъринг и кафе паузи и със следния учебен график: >>>>>>

Подготвихме залата и оборудването и сме в очакване на всички вас да се видим и учим заедно!

#6thDigitalBootcamp #EEANorwayGrants #NEETsTraining #YouthEmploymentMag #FundforYouthEmployment #EDIBOEuropeanDigitalBootcamps

>>>> Успешните истории на нашите #EDIBO младежи

   

 

 

 

Решихме да стартираме поредицата „Успешните истории на нашите #EDIBO младежи“, за да ви разкажем за преживяванията, увереността и мотивация им след приключване на обучението по дигитални умения и предприемачество. Някои от тях имаха възможност и за едномесечен стаж в IT фирма.

Днес ще ви представим Генади от град Добрич, завършил EDIBO курса в началото на 2020 г., който съществено го е променил и мотивирал да продължи да учи и работи това, което му доставя най-голямо удоволствие – компютрите!

 

   „Казвам се Генади Страхилов. Ниското ми самочувствие от оценките на дипломата ми за средно образование ме бяха демотивирали да продължа да уча за висше образование и в определен момент от живота ми бях в застой. Хващах работа каквато имаше, защото единственият стимул бяха парите. Работих известно време като барман, сервитьор, височинен работник…, но това не ми доставяше удоволствие. Един ден си казах „Искам да уча, да успея в живота“ и то някак си стана! И този мотиватор се казва #EDIBOBulgaria….. 200 часовия EDIBO курс по дигитални умения бе едно добро начало, за да подобря компютърните си умения, защото от седем годишен ме влече да се занимавам именно с компютри. След успешното му завършване в края на м. Февруари 2020 г., и не под малкото влияние на ежедневната комуникация със състуденти в курса и безценните уроци и напътствия на нашия лектор, г-н Лъчезар Росенов, с придобитите ми нови знания и умения, аз реших да продължа с моето образование и да се развивам в сферата на IT технологиите..

Веднага след EDIBO курса, завърших „Google Дигитален Гараж“ с лекота.... Мотивацията ми да продължа да надграждам знанията си и уменията си в тази среда ме побутнаха да взема още едно предизвикателство, а то беше Курс за „Организатор Интернет Приложения – Интернет Търговия“ и там сертификата го получих с лекота, защото използвах придобитите ми вече знания от EDIBO курса. През тези курсове, които преминах успешно и отличията ми дадоха нужната мотивация и увереност да запиша висше образование. В момента съм студен втори курс в Колеж – Добрич – Информатика и Информационни Технологии, специалност „Информатика, Информационен Администратор“.

Винаги ще срещате думата EDIBO в моята автобиография, защото EDIBO ме мотивира да продължа, а уменията които придобих ми помагат в момента в колежа, с лекота работя с продуктите на Google и Windows 10 средата и всички други неща, които ползваме. Вече втори семестър съм отговорник на курса и с колегите много добре се разбираме, аз помагам с информация и материали, които подготвям с лекота. В момента мечтая  да завърша висшето си образованието, да си намеря добре платена работа или да започна собствен бизнес...

Мога още нещо да споделя, в момента притежавам 10 пчелни семейства и през свободното си време съм пчелар. Тази идея пак се появи благодарение на EDIBO курса, който включваше и модул предприемачество. В една от темите, трябваше да разработим  бизнес план за стартиране на собствен бизнес. Една от идеите за пчелин беше на един от колегите, хареса ми и на майтап купих един, и постепенно през 2020 станаха 10 пчелина.“

   

 

 

 

 

 

#EEANorwayGrants #NEETsTraining #YouthEmploymentMag #FundforYouthEmployment #EDIBOEuropeanDigitalBootcamps

 

 

>>>> Стартира втори цикъл на Обучителна § стажантска програма за младежи

#EDIBOBulgaria

Ръководството на Институт за младежки инициативи и иновации отправя покана към компании, работещи в сферата на информационните и комуникационни технологии, графичен дизайн, уеб дизайн и др. да се включат в нашата партньорската стажантска програма като осигурят практически стаж на безработни и нискоквалифицирани младежи до 29 годишна възраст. За предпочитане е желаещите фирми да са позиционирани в област Варна и да имат възможност да предоставят менторска подкрепа на младежи за период не по-малък от 1 месец.

Обучителна § стажантска програма за младежи се организира в рамките на европейския проект EDIBO, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. (https://digitalbootcamps.eu/).

Младежите, желаещи да стажуват са преминали през 200 часовото обучението по „Дигитални умения“, включващо основни компютърни умения - OS Windows, браузъри - Chrome, FireFox и Opera, инсталиране и премахване на програми; Open Office; драйвери и поддръжка; настройки на мрежа; периферия и възможни проблеми; основни програми в ежедневието на предприемача; организация на работата на предприемача с помощта на компютър; електронно взаимодействие с институциите; специализиран модул Lightroom CC, дигитално предприемачество и социални мрежи, др.

Екипът на Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) ще подкрепи, желаещите фирми да осигурят стаж, като осъществи набор и подбор на младежите, съобразно критериите за работа на фирмата-работодател.

#EEANorwayGrants #NEETsTraining #YouthEmploymentMag #FundforYouthEmployment #EDIBOEuropeanDigitalBootcamps

 

>>>> (re)START- IT WANTED, международно събитие в сферата на ИТ

 

 

 

 

 

(re)START- IT WANTED, международно събитие в сферата на ИТ

На 11.12.2020 година се проведе онлайн Международна конференция (re)START- IT WANTED в сферата на ИТ технологиите и дигиталните умения. Събитието се организира от нашите партньори от „Център за интеграция“ – Литва в рамките на европейския проект EDIBO: European Digital Bootcamps, който в продължение на 3 години се опитва да насърчи обучението и заетостта на младите хора до 29 годишна възраст. EDIBO е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост (the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment) и ще приключи през месец Септември 2021 година.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ) като национален партньор по проекта взе участие в международната конференция, като покани да се включат и младежи от цялата страна, които вече са преминали през EDIBO обучителните курсове по дигитални умения, техните лектори, заинтересовани ИТ фирми и институции. Макар и онлайн, конференцията беше изключително интересна и привлече към 60 участника от партньорските страни - Гърция, Испания, Италия, България, Литва и Латвия.

Трима професионалисти от ИТ сектора в Литва бяха основните лектори на международната конференция, които по атрактивен и достъпен начин дадоха най-доброто познание за този мистичен бизнес сектор. Единият от лекторите, Дариус Дужинскас, Главен директор за управление на човешките ресурси и маркетинг в ИТ компанията Baltic Amadeus направи презентация „ИТ митове и реалност: хората в ИТ сектора, работен ритъм, квалификация“. В продължение на почти 15 години г-н Дужинскас гради компетенции в областта на човешките ресурси и брандирането на компаниии в различни сфери.„Как да стана ИТ професионалист“, г-жа Моника Симашкайте, Главен изпълнителен директор на Turing School, училище за програмиране и дигитални умения, представители на Харвард CS50 в Литва е ентусиастка в областта на технологичното образование с проекти като Women Go Tech, Mommypreneurs, Digital Explorers и др. Разработва образователни програми, провежда проучвания (ИКТ специалисти в Литва от Infobalt) и изгражда връзки между образованието и бизнеса.
Главният технологичен директор в Kilo Health, г-н Донатас Бенийтис представи какви ИТ компании се търсят най-вече. Г-н Бенийтис работи по различни проекти и непрекъснато определя стратегическата насока и бъдещия растеж на Kilo Health с невероятен екип от технологични таланти. Той контролира цялостното технологично развитие и управлява всички информационни технологични ресурси на компанията.

Вижте ВИДЕО ЗАПИС на Международна конференция в сферата на IT технологиите и дигиталните умения в рамките на проект EDIBO (European Digital Bootcamps), който насърчава обучението и заетостта на младите хора.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >