Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeНовининовини#EDIBO Manifesto България!

#EDIBO Manifesto България!

На финалното информационно събитие във Варна бе представен EDIBO Manifesto

#EDIBOBulgaria

Последната среща със заинтересовани лица по проект EDIBO се проведе на 17.12.2021 г. в ресторант „Панорама“ на хотел „Черно море“– гр.Варна. По време на събитието, организирано от Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), бе споделена идеята на проекта, насочен към драматичния проблем на младежката безработица в Европа. Проектът, който използва изцяло новаторски подход, даде централна роля на местния бизнес и неговите нужди от млади служители със специфични знания. Над 1.000 безработни младежи до 29 годишна възраст от България, Гърция, Испания, Италия, Литва и Латвия участваха в интензивни обучителни курсове за доразвиване на дигиталните им умения, включително и езиково обучение и курс по предприемачество. Над 120 от тези младежи вече са започнали работа, а други 246 са включени в активно търсене на работа на пазара на труда.

Поради covid мерките на национално ниво, само ограничен брой участници бяха поканени да присъстват лично. Основно представители на местните власти и институции от Варненска област, сред които кметове на малките населени места от област Варна, обучители и ментори, присъстваха на информационния ден, за да обсъдят устойчивостта на резултатите от проекта, националните и местни политики по отношение на NEETs, насоките, които да бъдат следвани за прилагането и мултиплициране на модела EDIBO в други страни или региони.

Първата сесия на събитието беше посветена на постигнатите резултати, научени уроци, трудности и предизвикателствата за изпълнение на проекта в България, среща с лекторите и модераторите участвали в обучителните дейности, а във втората част бе представен изработения финален документ „EDIBO Manifesto”. Информационната среща приключи с дискусия между представители на местните власти и институции за възможността за продължение на обучителните курсове по информационни технологии и предприемачество за безработни младежи в малките населени места (NEETs) в страната след приключване на проекта.

Проект EDIBO (www.digitalbootcamps.eu) се финансира по Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации