Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeНовининовиниПроведе се 2-ра Информационна среща по проект EDIBO, 26.08.2021

Проведе се 2-ра Информационна среща по проект EDIBO, 26.08.2021

EDIBO Инфо Ден

Поредната среща със заинтересовани лица по проект EDIBO се проведе на 26.08.2021г. в зала „Жако“ на х-л „Фламинго Гранд“ в к.к. Албена. По време на събитието, организирано от Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), бе споделена идеята на проекта, насочен към драматичния проблем на младежката безработица в Европа. Проектът използва изцяло новаторски подход, като дава централна роля на местния бизнес и неговите нужди от млади служители със специфични знания. EDIBO е насочен към младите хора на възраст до 29 г., които не учат, не работят и са изложени на риск от социално или трудово изключване (младежи с ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони). За тези млади хора, партньорските организации от България, Гърция, Испания, Италия, Литва и Латвия проведоха 200ч. интензивни обучителни курсове, насочени основно върху доразвиване на дигиталните умения на младежите, включително и езиково обучение и предприемачество.

По време на информационната среща, екипът по управление на проекта сподели постигнатите резултати и добри практики по време на текущото изпълнение на EDIBO в България. Общо 154 неактивни, неучащи и безработни младежи от малките населени места в страната бяха включени в 6 цикъла на обучение по „Дигитални умения § Предприемачество“. Курсовете се проведоха в периода 14.01.2020 г. – 14.05.2021 г. в градовете Варна, Добрич и Пловдив, а два от тях бяха онлайн предвид пандемичната ситуация в страната. Интересен е фактът, че 64% от преминалите обучение младежи са жени, живеещи в малките населени места. Като цяло младите хора, участвали в курсовете имат различен социален стандарт, дигитални умения и образование (малко над половината са завършили основно или средно образование, а останалите – имат висше образование), по-малко повече от 25% имат само базово ниво на английски език. След обучителната фаза, част от младежите имаха възможност да участват в едномесечната стажантска програма по проекта и да получат ценен опит в реална работна среда в IT компания.

Срещата приключи с дискусия между участващите представители на местни бизнес фирми, асоциации, обучителни организации и експерти в областта на обучение и подбор на персонал относно възможността за продължение на обучителните курсове по информационни технологии и предприемачество за безработни младежи в малките населени места в страната след приключване на проекта. След като екипа на проекта представи направения SWOT анализ на EDIBО обучителните курсове, участниците в дискусията се обединиха около следните потенциални възможности за капитализиране на EDIBO курсовете:

• Обученията да се провеждат в малки селски райони, където обикновено не се провеждат публични събития и безработните млади хора са отегчени и нямат други възможности за учене и изразяване. Така обученията ще предоставят възможност за социални контакти с други млади хора с подобен социален статус в региона, което е много важно за комуникацията между младите хора и изграждането на междуличностни отношения, особено важни на работното място

• В този тип неформални обучения „Bootcamp”, могат да се включват нови обучителни модули в програмата за обучение, а стажантската програма може да се прилага не само в IT компании, но и в агенции за графичен дизайн и уеб дизайн, инженерна компания и т.н.

Проект EDIBO (www.digitalbootcamps.eu) се финансира по Фонда за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации