Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeНовининовиниПроект Solution4SLD, финансиран по Програма Еразъм+

Проект Solution4SLD, финансиран по Програма Еразъм+

OНЛАЙН СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА

На 11.05.2022г. се проведе онлайн среща на партньорите по новостартиралия двугодишен проект „Solution4SLD: Специфични решения при затруднения в ученето – Интерактивна е-платформа в помощ на училищата“, финансиран по Програма Еразъм / KA220-SCH-Партньорства за сътрудничество в  училищното образование.

По време на срещата 4-те партньорски организации от три европейски държави – Литва (Learning Peculiarities Center Labyrinth и Innovation network), Малта (ACROSSLIMITS Ltd.) и България (Институт за младежки инициативи и иновации), представиха дейността си и екипите, които ще са ангажирани в работата по проектните дейности. Партньорите са с различен опит от подобни инициативи и проекти и ще допринесат с експертиза в различни области, пряко свързани с целите на Solution4SLD.

Основният проблем, към който е насочен проекта, е липсата на специално внимание в образователната система за деца с обучителни затруднения, предимно при четенето и разбирането на буквите. Липсват надеждни методологии и знания за това как педагозите могат да обучават дете с този проблем в класната стая. Solution4SLD е иновативен проект, целящ да адаптира и стандартизира образователна система за деца със специфични обучителни затруднения чрез разработване на интерактивна и приобщаваща платформа за електронно обучение и наръчник за учителите. Амбициозно, Solution4SLD ще привлече в проектните дейности 500 ученици от начални и средни училища от 1-6 клас със специфични затруднения в писането и четенето и 105 учители, които обучават тези деца, и друг педагогически персонал.

Официално проектът ще бъде представен в Литва в периода 20-26.06.2022г. по време на първата присъствена среща на партньорите от консорциума, организирана от водещия партньор на проекта Learning Peculiarities Center Labyrinth.

 

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации