Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeНовининовиниУспяхме! Организирахме и проведохме всички обучения по проект EDIBO, въпреки трудностите с пандемията

Успяхме! Организирахме и проведохме всички обучения по проект EDIBO, въпреки трудностите с пандемията

Успяхме! Организирахме и проведохме всички шест обучения по проект EDIBO, въпреки трудностите с пандемията.

На 14 май 2021г. успешно приключи последния обучителен курс „Дигитални умения“ в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г.

Ние от Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) като национален партньор по проект EDIBO и организатор на обучителните курсове по дигитални умения, раздадохме сертификати и пожелахме много успехи в живота и кариерата на всички млади и мотивирани младежи, с които имахме удоволствието да се запознаем, да учим и да се развиваме заедно!

Нашият екип изказва най-искрени благодарности на нашите EDIBO лектори, които успяха да задържат вниманието, да вдъхновят и да подкрепят нашите курсисти във всички шест поредни обучителни курса.

Общо 154 неактивни, неучащи и безработни младежи от малките населени места бяха включени в 200 часовите интензивни обучителните курсове, реализирани в периода 14.01.2020 г. – 14.05.2021 г.

https://digitalbootcamps.eu/

#6thDigitalBootcamp #EEANorwayGrants #NEETsTraining #YouthEmploymentMag #FundforYouthEmployment #EDIBOEuropeanDigitalBootcamps

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации