Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeНовининовини#EDIBO Финална конференция в Италия, дек.2021

#EDIBO Финална конференция в Италия, дек.2021

#EDIBO Финална конференция в Теразини, Италия, 14.12.2021

Еднодневното финално събитие по проекта се проведе на 14.12.2021 в Регионалния музей в град Теразини  (Palazzo D’Aumale) и  бе официално открито с приветствие от Кмета на общината и Директора на Фонда, г-н Джан Лука Бомбарда. Хибридното събитие привлече представители на местната общност, лектори и ментори по проекта, участници в обученията по дигитални умения (NEETs). Част от партньорите по проекта присъстваха на място на конференцията в Сицилианското градче, Теразини, а други споделиха онлайн своя опит и научени уроци в рамките на проект EDIBO. Представители на Младежкия институт взеха участие лично и представиха постигнатите резултати, като и предизвикателствата по време на изпълнение на проекта в България!

Общият принос на проект European Digital Bootcamps (EDIBO), финансиран  по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. е малко над 1.000 обучени безработни младежи до 29 г. възраст от Италия, Испания, България, Гърция, Литва и Латвия, повишили своите дигитални умения и компетенции. Над 120 от тези младежи вече са започнали работа, а други 246 са включени в активно търсене на работа на пазара на труда.

#EEANorwayGrants #EEAandNorwayGrantsYouthEmploymentMagazine #YouthEmploymentMag #FundforYouthEmployment #NEET

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации