Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeПроектиПроект „Екологичен ден – Екология, Творчество и Красота“

Проект „Екологичен ден – Екология, Творчество и Красота“

Програма „Младежки дейности“, част от Програмата на Младежки форум за партньорство с местната власт

Дата на провеждане: 06.06.2015г. (датата е съобразена със Световният ден на околната среда – 05 юни)

Място: Морската градина, района пред Раковината и определения от община Варна терен за засаждане на надписа: Варна- европейска младежка столица 2017

Целева група:  инициативата е насочена към младежи на възраст от 15 до 29 години. Предвижда се в дейностите да се включат пряко около 50 младежи. Предвижда се мероприятието да се проведе на открито, което предполага индиректно инициативата да достигне до голям кръг граждани и гости на гр. Варна.

Основна цел на мероприятието: Да се провокира екологичното мислене на младежите. Това ще бъде постигнато чрез организиране на редица инициативи за повишаване  информираността на младите хора за ползите от рециклирането на отпадъците, от използването на алтернативен градски транспорт и на възобновяемите източници на енергия.

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации