Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeПроектиПроект „Start ups“, финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Младежки обмен

Проект „Start ups“, финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Младежки обмен

Партньори по проекта са младежки организации от 5 Европейски държави: Унгария, Полша, България, Чешката Република, Румъния.
От българска страна партньор е Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“.

Информация за проекта: В новосъздадените предприятия по проекта ще се опитаме да намерим решения на някои често срещани проблеми на младите хора в Европа, като например:
Ø Образователната система не винаги предлага достатъчно добра основа за реализацията на младите хора, особено за стартиране на собствен бизнес.
Ø На младежите им липсват знания за това как да станат предприемачи.
Ø Повечето млади хора не са запознати със спецификите на бизнес живота, как да се реализират в света на бизнеса и в реалния свят като цяло.
Ø Много млади хора нямат амбиции за стартиране на предприемачество, защото не притежават необходимите знания и умения.

Цели на проекта:
Ø Опознаване на бизнес живота и бизнес опита.
Ø Подготовка на младежите за света на бизнеса и да станат ментори за насърчаване на предприемачеството сред младите хора.
Ø Да се помогне на младежите  при планирането на техните цели в живота, достигането им и да им се помогне да влязат в света на бизнеса чрез самообучение.
Ø Да направи младото поколение обединено, чрез сътрудничество между различните етноси, поемане на обща отговорност, развитие на способностите чрез групова работа и като член на една общност.

Изисквания към участниците:
– Поканата е насочена към младежи между 18-29 години, които са готови и мотивирани да повишат своите компетенции и познания за света на бизнеса и предприемачеството;
– да говорят свободно английски език.
Организаторите покриват пътни разходи в размер на 170 евро на човек (в двете посоки), разходите за настаняване, изхранване и всички разходи на участниците по предвидената програма на обмена: разходите за пътуванията предвидени в програмата,  материалите за обучението, разходите на свободното време, билети за музеи, аквапарк, нощно къпане, плаж, пътуванията в региона и т.н.)

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации