Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeЧленство

Членство

 

Защо да стана част от ИМИИ?

Ако искаш да работиш за решаване на проблемите на децата и младежите и да защитаваш техните права и социални интереси, социалната и професионалната им  реализация  – ела при нас! Ако искаш поле за  личностна изява  и възможност да реализираш идеите си  – стани част от екипа на „Институт за младежки инициативи и иновации“!

Ние те очакваме! Защото ти си важен за нас!


Какво следва от членството в ИМИИ?

  • Включете се в дейността на Сдружението и почнете да работите според  Вашите идеи
  • Свържете се с Нас и ни изпратете предложения за Ваша собствена идея и/или инициатива
  • Включете се в инициативите на сдружението
  • Станете доброволец към Нас

Как да стана член на ИМИИ?

За да станете член на Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“ е необходимо да попълните МОЛБА за членство и да се запознаете с УСТАВА на Сдружението. Попълнената молба се изпраща сканирана на e-mail: youth_institute@abv.bg. След одобрение от страна на Управителния Съвет на Сдружението, Вие ставате пълноправен член на „Институт за младежки инициативи и иновации“. Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия. Член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице навършило 18 години  или юридическо лице, което споделя изцяло идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред.

МОЛБА за членство (свали от тук
УСТАВ (свали от тук)

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации