Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeЧленство

Членство

Защо да стана част от „ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“ ?

Ако искаш да работиш за решаване на проблемите на децата и младежите и да защитаваш техните права и социални интереси, социалната и професионалната им  реализация  – ела при нас!

Ако искаш поле за  личностна изява  и възможност да реализираш идеите си  – стани част от екипа на „Институт за младежки инициативи и иновации“! Ние те очакваме! Защото ти си важен за нас!

Какво следва от членството в ИМИИ ?

– Включете се в дейността на Сдружението и почнете да работите според  Вашите идеи

– Свържете се с Нас и ни изпратете предложения за Ваша собствена идея и/или инициатива

– Включете се в инициативите на сдружението

– Станете доброволец към Нас

Как да стана член на ИМИИ?

За да станете член на Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“ е необходимо да попълните МОЛБА за членство и да се запознаете с УСТАВА на Сдружението. Попълнената молба се изпраща сканирана на e-mail: youth_institute@abv.bg. След одобрение от страна на Управителния Съвет на Сдружението, Вие ставате пълноправен член на „Институт за младежки инициативи и иновации“.

Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.

Член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице навършило 18 години  или юридическо лице, което споделя изцяло идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред.

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации