Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeПолезни връзки

Полезни връзки

Държавна агенция за закрила на детето: http://sacp.government.bg/

Портал за студентски стажове в държавната администрация: http://staj.government.bg/informatsiya-za-distantsionnite-stazhove/

Европейски младежки портал: http://ec.europa.eu/bulgaria/youth/youth_portal/index_bg.htm

Национален портал за младежка информация: http://www.informiram.eu/

Музикалните фестивали в Европа и света: http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php

Европейска доброволческа служба: http://informiram.eu/evs/

Пътуване в Европа – информация от МВР: http://press.mvr.bg/NR/rdonlyres/0A0E84D0-7C61-46BE-A3F7-E03D58393549/0/BG.pdf

Правата на пътниците в Европейския съюз: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/bg/index.html

Портал за тинейджърите: http://mladeji.start.bg/

Варна на младите: www.varnanamladite.com

Дирекция „Образование и Младежки дейности“ към община Варна: www.varna.bg

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации