Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeПартньори

Партньори

Община Варна

Асоциация на Българските Черноморски Общини

Черноморската Регионална Агенция за Предприемачество и Управление на Енергията (ЧРАУЕ)

Черноморски енергиен клъстер

Агенция за Иновации, Предприемачество и Управление на Енергията – Добрич (ДУЕА)

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации