Да работим заедно за младите хора на България!

  + 359 897 937 357 

9000 Варна, ул. Преслав 4

HomeПроектиSolution4SLD: Специфични решения при затруднения в ученето – Интерактивна е-платформа в помощ на училищата“, финансиран по Програма Еразъм+

Solution4SLD: Специфични решения при затруднения в ученето – Интерактивна е-платформа в помощ на училищата“, финансиран по Програма Еразъм+

Партньори:

 1. Learning Peculiarities Center Labyrinth (Литва)
 2. Институт за младежки инициативи и иновации (България)
 3. ACROSSLIMITS LTD (Малта)
 4. Innovation network (Литва)

Продължителност:  24 месеца (28/02/2022 – 27/02/2024)

Финансиран: Програма Еразъм; KA220-SCH-Партньорства за сътрудничество в  училищното образование

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

За проекта

Основният проблем, към който е насочен проекта, е липсата на специално внимание в образователната система за деца с обучителни затруднения, предимно при четенето и разбирането на буквите. Липсват надеждни методологии и знания за това как педагозите могат да обучават дете с този проблем в класната стая.

Solution4SLD е иновативен проект, целящ да адаптира и стандартизира образователна система за деца със специфични обучителни затруднения чрез разработване на интерактивна и приобщаваща платформа за електронно обучение и наръчник за училищата.

Основни задачи на проекта:

 • Подобряване качеството на преподаване в училищата за деца със специфични затруднения в ученето и писането
 • Осигуряване, подкрепа за иновативно, отворено преподаване и електронно обучение
 • Засилване на сътрудничеството с партньори от други страни
 • Повишаване ефективността на учителя, който работи с деца със специфични обучителни затруднения
 • Промяна на стереотипите, развиване на толерантност и приемане на учениците със специфични обучителни затруднения

Консорциумът по проекта се състои от широк кръг партньори от Литва, България и Малта с различен опит от подобни инициативи и проекти, които ще представляват различните заинтересовани страни и ще донесат експертиза в различни области, пряко свързани с целите на Solution4SLD. Допълнително 21 асоциирани партньори, предимно СОУ и начални училища, както и други заинтересовани лица от партньорските държави,  ще участват в проектните дейности.

Целеви групи на проекта:

 • 500 ученици от начални и средни училища от 1-6 клас със специфични затруднения в писането и четенето
 • 105 учители, които обучават тези деца, и друг педагогически персонал

Планирани качествени резултати:

 • IO1. Дигитален наръчник за учители, които обучават деца със специфични затруднения при четене и писане
 • IO2. Интерактивна платформа за електронно обучение със 72 интегрирани работни листи и шаблони с електронно образователно съдържание за учители и 18 интерактивни задачи за деца със специфични обучителни затруднения

Планирани количествени резултати:

 • Засилено международно партньорство между България-Малта-Литва
 • Натрупан опит в международното сътрудничество на европейско ниво
 • Подобрени способности на децата със специфични затруднения  при четене и писане
 • Подобрени педагогическите умения на учителите, които работят с деца със специфични обучителни затруднения

  БРОШУРА НА ПРОЕКТА                                     СПИСАНИЕ


www.solutions4sld.labirintas.com


Последвайте ни във 

2022 © Институт за Младежки Инициативи и Иновации